líniové stavby

pretláčanie spevnených plôch

zemné práce

fakturačné údaje

PRES-TEL, s. r. o.

Bartókova 36, 943 01 Štúrovo

IČO: 36 522 783

DIČ: 2020142388

IČ DPH: SK2020142388


zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 10501/N

výkopové a zemné práce
podvŕtavanie spevnených plôch

Váš partner v zemných prácach

Dovoľte nám, aby sme Vás zasvätili do našej filozofie

Spoločnosť sme založili v roku 1997 v prvom rade preto, aby sme boli nápomocní pri práci odborníkov v oblasti telekomunikácií. V roku 2000 sme túto činnosť rozšírili o činnosti v stavebnom priemysle z dôvodu, že sme okrem telekomunikácií chceli byť nápomocní aj pri práci odborníkov v iných oblastiach. Vďaka neustálemu zlepšovaniu kvality našich služieb nás dnes už evidujú medzi poprednými firmami v oblasti stavebného priemyslu. Svojim zákazníkom sa snažíme ponúknuť čo najkvalitnejšie služby a naším hlavným cieľom je spokojnosť našich klientov.

Poteší nás, ak aj Vy využijete naše služby a budeme Vám môcť dokázať, že sa na nás môžete spoľahnúť.

Peter Laczkó a Zoltán Kiš,

konatelia spoločnosti PRES-TEL, s. r. o.

Poskytujeme nasledovné služby

minibager ikon

zemné práce

zemné práce

 • Strojový, alebo
 • ručný výkop pre
 • prípojky, šachty, základy, bazény.
 • Povrchové / terénne úpravy,
 • búracie / demolačné práce.
 • Odvoz sute.
podtunelovanie ikon

podvŕtavanie

podvŕtavanie

 • Pretláčanie / krtkovanie spevnených plôch.
 •  
 • Zabezpečujeme
 • riadené mikrotunelovanie komunikácií,
 • vodných tokov alebo ostatných objektov.
inžinierska činnost ikon

inžinierska činnosť

inžinierska činnosť

 •  
 • Vybavenie vyjadrení k rozkopávkam.
 •  
 • Vytýčenie inžinierskych sietí.
 •  
 •  

Ak Vás ponuka našich služieb zaujala, Neváhajte nás kontaktovať

Zoltán Kiš, konateľ
+421 905 607083
zoltan.kis@prestel.sk
Peter Laczkó, konateľ
+421 905 315703
peter.laczko@prestel.sk
Ing. Zuzana Letrichová, účtovníčka
+421 905 537254
office@prestel.sk

sídlo spoločnosti:

PRES-TEL, s. r. o.

Bartókova 36

943 01 Štúrovo

oni nám veria

logo firmy slovenské telekomunikácie, a.s.
logo firmy telemont Slovensko, s.r.o.
logo firmy swan
logo firmy T-com
logo firmy enermont, s.r.o.
logo firmy západoslovenská energetika, a.s.
logo firmy západoslovenská distribučná, a.s.
logo firmy spp-disttribúcia, a.s.