líniové stavby

búracie práce

výkopové práce

pretláčanie spevnených plôch

terénne úpravy

podvŕtavanie ciest

zemné práce

odvoz stavebnej sute

vytýčenie inžinierskych sietí

fakturačné údaje

PRES-TEL, s. r. o.

Bartókova 36, 943 01 Štúrovo

IČO: 36 522 783

DIČ: 2020142388

IČ DPH: SK2020142388


zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 10501/N

výkopové a zemné práce
podvŕtavanie spevnených plôch

Váš partner v zemných prácach

Dovoľte nám, aby sme Vás zasvätili do našej filozofie

Spoločnosť sme založili v roku 1997 v prvom rade preto, aby sme boli nápomocní pri práci odborníkov v oblasti telekomunikácií. V roku 2000 sme túto činnosť rozšírili o činnosti v stavebnom priemysle z dôvodu, že sme okrem telekomunikácií chceli byť nápomocní aj pri práci odborníkov v iných oblastiach. Vďaka neustálemu zlepšovaniu kvality našich služieb nás dnes už evidujú medzi poprednými firmami v oblasti stavebného priemyslu. Svojim zákazníkom sa snažíme ponúknuť čo najkvalitnejšie služby a naším hlavným cieľom je spokojnosť našich klientov.

Poteší nás, ak aj Vy využijete naše služby a budeme Vám môcť dokázať, že sa na nás môžete spoľahnúť.

Peter Laczkó a Zoltán Kiš,

konatelia spoločnosti PRES-TEL, s. r. o.

Poskytujeme nasledovné služby

minibager ikon

zemné práce

  • výkopové a zemné práce
  • búracie práce
  • terénne úpravy a bagrovanie
podtunelovanie ikon

podvŕtavanie

  • pretláčanie, alebo
  • podtunelovanie spevnených
  • plôch, ciest a chodníkov
inžinierska činnost ikon

inžinierska činnosť

  • vybavenie vyjadrení k rozkopávkam
  • vytýčenie inžinierskych sietí
  • poradenstvo

Ak Vás zaujala ponuka našich služieb, neváhajte nás kontaktovať

Zoltán Kiš

konateľ

Peter Laczkó

konateľ

Ing. Zuzana Letrichová

účtovníčka

Zsolt Dukony

stavbyvedúci

oni nám veria

logo firmy slovenské telekomunikácie, a.s.
logo firmy telemont Slovensko, s.r.o.
logo firmy swan
logo firmy T-com
logo firmy enermont, s.r.o.
logo firmy západoslovenská energetika, a.s.
logo firmy západoslovenská distribučná, a.s.
logo firmy spp-disttribúcia, a.s.