líniové stavby

búracie práce

výkopové práce

pretláčanie spevnených plôch

terénne úpravy

podvŕtavanie ciest

zemné práce

odvoz stavebnej sute

vytýčenie inžinierskych sietí

fakturačné údaje

PRES-TEL, s. r. o.

Bartókova 36, 943 01 Štúrovo

IČO: 36 522 783

DIČ: 2020142388

IČ DPH: SK2020142388


zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 10501/N

výkopové a zemné práce
podvŕtavanie spevnených plôch

Váš partner v zemných prácach

Dovoľte nám, aby sme Vás zasvätili do našej filozofie

Spoločnosť sme založili v roku 1997 v prvom rade preto, aby sme boli nápomocní pri práci odborníkov v oblasti telekomunikácií. V roku 2000 sme túto činnosť rozšírili o činnosti v stavebnom priemysle z dôvodu, že sme okrem telekomunikácií chceli byť nápomocní aj pri práci odborníkov v iných oblastiach. Vďaka neustálemu zlepšovaniu kvality našich služieb nás dnes už evidujú medzi poprednými firmami v oblasti stavebného priemyslu. Svojim zákazníkom sa snažíme ponúknuť čo najkvalitnejšie služby a naším hlavným cieľom je spokojnosť našich klientov.

Poteší nás, ak aj Vy využijete naše služby a budeme Vám môcť dokázať, že sa na nás môžete spoľahnúť.

Peter Laczkó a Zoltán Kiš,

konatelia spoločnosti PRES-TEL, s. r. o.

Poskytujeme nasledovné služby

minibager ikon

zemné práce

zemné práce

  • výkopové a zemné práce
  • búracie práce
  • terénne úpravy
podtunelovanie ikon

podvŕtavanie

podvŕtavanie

  • pretláčanie, alebo
  • podtunelovanie spevnených
  • plôch
inžinierska činnost ikon

inžinierska činnosť

inžinierska činnosť

  • vybavenie vyjadrení k rozkopávkam
  • vytýčenie inžinierskych sietí
  • poradenstvo

Ak Vás zaujala ponuka našich služieb, neváhajte nás kontaktovať

Zoltán Kiš, konateľ
0905 607083
zoltan.kis@prestel.sk
Peter Laczkó, konateľ
0905 315703
peter.laczko@prestel.sk
Ing. Zuzana Letrichová, účtovníčka
0905 537254
office@prestel.sk

sídlo spoločnosti:

PRES-TEL, s. r. o.

Bartókova 36

943 01 Štúrovo

 

fakturačné údaje

oni nám veria

logo firmy slovenské telekomunikácie, a.s.
logo firmy telemont Slovensko, s.r.o.
logo firmy swan
logo firmy T-com
logo firmy enermont, s.r.o.
logo firmy západoslovenská energetika, a.s.
logo firmy západoslovenská distribučná, a.s.
logo firmy spp-disttribúcia, a.s.