subpage background

inžinierska činnosť

  • zabezpečujeme vybavenie vyjadrení pre úrady k rozkopávkovým povoleniam
  • vybavujeme žiadosti o rozkopávkové povolenia

  • zistíme existenciu podzemných inžinierskych sietí
  • zabezpečíme fyzické vytýčene podzemných inžinierskych sietí

  • poradíme vám, ako postupovať pri vybavení rozkopávkových povolení
späť
 Bisnode certifikat najvyššej dôverihodnosti za rok 2020 pre spoločnosť PRES-TEL