subpage background

podvŕtavanie spevnených plôch

  • neriadené podtunelovanie/pretláčanie spevnených plôch (komunikácií alebo chodníkov)
    • pre chráničky alebo rúry od ¤ 50 mm do ¤ 160 mm
    • do max. dĺžky 20 m

  • Zabezpečujeme riadené mikrotunelovanie komunikácií, vodných tokov alebo ostatných objektov.
    • pre chráničky alebo rúry od ¤ 110 mm do ¤ 250 mm
    • do max. dĺžky 400 m
späť
 Bisnode certifikat najvyššej dôverihodnosti za rok 2020 pre spoločnosť PRES-TEL