sídlo spoločnosti / korešpondenčná adresa:   (GPS: N47.793486 E18.712312)
PRES-TEL, s. r. o.    
Bartókova 36    
943 01  Štúrovo    
     
kancelária:   (GPS: N47.799173 E18.718481)
Hlavná 46 (1. posch.)    
943 01  Štúrovo    
     
IČO: 36 522 783    
DIČ: 2020142388    
IČ DPH: SK2020142388    
DUNS: 521206305    
     
tel./fax: +421 (0) 36 7512273    
     
mobil a e-mail:    
Zoltán Kiš, konateľ: +421 (0)905 607083 zoltan.kis @ prestel.sk.
Peter Laczkó, konateľ: +421 (0)905 315703 peter.laczko @ prestel.sk.
Ing. Zuzana Letrichová, účtovníčka: +421 (0)905 537254 office @ prestel.sk.
     
záznam v Obchodnom Registri SR    

kontrola IČ DPH / VAT

   

finstat.sk