K základným činnostiam spoločnosti patria:


Zemné a výkopové práce:

 • ručné výkopové práce s minimálnym zásahom do okolia
 • strojový výkop minibágrom do hĺbky 2,5 m
 • strojový výkop rýpadlonakladačom do hĺbky 6m
 • pokládka káblov (tel., elektr., coax.), HDPE rúr
 • pretláčanie spevnených a nespevnených plôch do 20m až do ¤196mm
 • zhutňovanie zeminy a povrchové úpravy
 • rezanie asfaltu a betónu
 • búracie a demolačné práce zbíjacím kladivom
 • konečné terénne úpravy – betónovanie, asfaltovanie, kladenie dlažby
 • odvoz nadbytočnej zeminy a stavebnej sute

 

Ostatné práce:

 • zabezpečíme riadené mikrotunelovanie komunikácií, vodných tokov alebo ostatných objektov
 • inžinierska činnosť, vytýčenie inžinierských sietí
 • prenájom malej stavebnej techniky