pečať finančnej stability 2015Referencie od roku 1997 do dnes:

1997  - 2000  Slovenské telekomunikácie, a.s. 
2000 - 2001 UPC Slovakia
2000 - 2005 Telemont Slovensko, s.r.o.
2003 - do dnes SWAN, a.s. (obchod a údržba)
2004 - 2007 T-com, a.s.
2006 - 2014 Enermont, s.r.o.
2011 - 2014 ZSE, a.s.
2014 - do dnes Západoslovenská distribučná, a.s
2015 - do dnes SPP-distribúcia, a.s.